Doktor POS

Doktor POS cihazları tarafından üretilen slipler ile serbest meslek faaliyeti kapsamında elde edilen kazancın, Vergi Usul Kanununa (V.U.K.) göre belgelendirilmesi sağlanmaktadır.

Kimler Kullanabilir?

  • Gelir Vergisi Mükellefi olan doktor, diş hekimi ve veteriner hekimlerce kullanılabilir.

Avantajları Nelerdir?

  • V.U.K. genel tebliğinde yer alan tüm kriterler göz önüne alınarak geliştirilmiştir.
  • Tercihinize göre işleminizi muayene ve ürün satışını ayırabilir, stopajlı ve stopajsız olarak yapabilirsiniz.
  • Slipler serbest meslek makbuzu yerine geçer.


Çalışma Koşulları için tıklayınız.